protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Postępowanie 1/7.4/2011 - "zatrudnij zsa" Drukuj
poniedziałek, 24 października 2011 10:54

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie ulotek i plakatów w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na polski rynek pracy" (projekt realizowany w ramach PO KL priorytet VII, działanie 7.4) Okres realizacji projektu od 1.11.2010 do 31.12.2012.

Pobierz PROTOKÓŁ

Poprawiony: poniedziałek, 24 października 2011 10:57