Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości  Home Konferencja "AUTYZM. Interakcje - porozumienie - dialog", Warszawa 15-16.XI.2013
Konferencja "AUTYZM. Interakcje - porozumienie - dialog", Warszawa 15-16.XI.2013 PDF Drukuj Email

Zapraszamy na kolejną Konferencję Fundacji SYNAPSIS zatytułowaną "AUTYZM. Interakcje - porozumienie - dialog", która odbędzie się w 15-16 listopada 2013 w Warszawie.

You could report side effects to FDA at --FDA- canada cialis Less serious Claritin side effects occasionally includes: price cialis After ejaculation it was still firm and can have kept going 20mg cialis.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują coraz częściej. Dotyczą zarówno małych dzieci, jak też tych nieco starszych, młodzieży i dorosłych. Ich podstawowe problemy to trudności w zakresie komunikowania się oraz kontaktu z innymi. U części z nich te problemy są bardzo mocno nasilone.

Tegoroczna Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS będzie dotyczyć zagadnień związanych z wypracowywaniem pomocy tym osobom z zaburzeniami spektrum autyzmu, które mają trudności w posługiwaniu się mową, wymagają stosowania różnorodnych form porozumiewania się, którym trudno nawiązywać jest relacje z toczeniem. Z tego względu zapraszamy na nią szczególnie terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej oraz oczywiście rodziców osób z autyzmem w różnym wieku i o różnym poziomie głębokości zaburzeń.

Prelegentami tegorocznej konferencji będą specjaliści z Wielkiej Brytanii, którzy w swojej pracy koncentrują się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wykorzystują alternatywne metody komunikowania się włączając w to nowe technologie, a dla których budowanie relacji z osobą z autyzmem jest podstawową zasadą pracy.

Pierwszego dnia w zakresie metody Intensive Interaction będą szkolić Janet Gurney oraz Dave Hewett. Oboje mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Podejście Intensive Interaction wykorzystują dla uczenia osób z głębokimi trudnościami w uczeniu się, w tym także osób z autyzmem. Podzielą się z nami wiedzą jak budować podstawy kontaktu, komunikacji, uwagi i jak motywować do nauki tych umiejętności dzieci, młodzież i dorosłe osoby z autyzmem. Prowadzili badania dotyczące skuteczności metody Intensive Interaction i są autorami publikacji na ten temat.

Drugiego dnia przed południem o podejściu Attention Autism będzie opowiadać Gina Davies – terapeutka mowy i języka. Jak sama mówi o sobie, stara się uczynić terapię mowy bardziej dostępną i zrozumiałą dla rodziców i innych specjalistów. Jej celem jest sprawienie, aby osoby z autyzmem miały motywację i angażowały się w proces terapii, który wcale nie musi być żmudny i nudny, a który powinien być pełen zabawy i aktywności, które sprawiają przyjemność. Po południu nastąpi wykład i prezentacja wykorzystania nowych technologii w komunikacji z osobami z autyzmem. Ich prezentacja pokaże jak można ułatwić relację, prowadzić prawdziwy dialog z osobami ze spektrum autyzmu niezależnie od poziomu głębokości ich zaburzeń. Nowe technologie pozwalają nie tylko komunikować się, nawiązywać bardziej adekwatne relacje osobom z głębokimi zaburzenia rozwojowymi, ale także są niezwykle pomocne i poprawiają jakość życia tych funkcjonujących znacznie lepiej.

Mamy nadzieję, że tegoroczna Konferencja poprzez prezentację podejść, nastawionych na rozwijanie różnych form porozumiewania się oraz budowanie relacji z innym człowiekiem przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób ze spektrum autyzmu oraz innymi problemami w uczeniu się.

Koszt udziału w tegorocznej Konferencji wynosi:

  • 370PLN do 15.07.2013.
  • 400 PLN do 10.09.2013
  • 430 PLN po 10.09.2013

Decyduje data dokonania przelewu.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje już od piątku na stronie www.synapsis.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej Konferencji. Im wcześniej dokonasz opłaty, tym mniej zapłacisz!