Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości  Home dla pracodawcy informacje ogólne optymalne warunki
najważniejsze zasady związane z początkiem pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
sobota, 23 lipca 2011 22:43

Osoba z ASD może potrzebować specjalnego wsparcia w następujących obszarach:

 • orientacja – znajdowanie rzeczy i ludzi
 • analiza obowiązków – planowanie/organizowanie konkretnych zadań/wybór priorytetów
 • struktura – planowanie i organizacja dnia (grafik, plan, itd.)
 • umiejętności społeczne/spostrzegawczość – rozumienie niepisanych zasad w miejscu pracy, dynamika pracy grupowej i szukanie wsparcia w odpowiedni sposób
 • ustalenie, komu podlega osoba z ASD i do kogo może kierować pytania w razie potrzeby

Jeśli pracownik życzy sobie, żeby jego koledzy zostali poinformowani o jego zaburzeniu, można zaoferować im szkolenie, które szczegółowo opisze mocne strony, potrzeby oraz ograniczenia osoby z ASD.

Pracodawca może również pomóc nowemu pracownikowi z ASD poprzez:

 • wyznaczenie innego pracownika, który przez pierwsze tygodnie będzie pełnił rolę mentora
 • jasne wskazówki oraz dodatkowe instrukcje, np. procedury spisane krok po kroku czy lista rzeczy do zapamiętania
 • uczciwe i konstruktywne informacje zwrotne dotyczące rzeczy, które idą dobrze, oraz spraw zawodowych lub społecznych, które wymagają poprawy
 • cierpliwość i wsparcie
 • współpracę z doradcą zawodowym lub trenerem pracy z zewnątrz (jeśli pracownik otrzymuje takie wsparcie)
 • zapewnienie szkoleń odpowiadających jego potrzebom
 
określenie odpowiedniego poziomu wsparcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
sobota, 23 lipca 2011 22:41

Ustalenie odpowiedniego poziomu wsparcia jest kluczowym czynnikiem, warunkującym sukces osoby z ASD w nowej pracy. Jeżeli osoba z ASD otrzyma wsparcie, którego potrzebuje, pomoże to umocnić jej wiarę w siebie i podnieść jej motywację do pracy. Zyska na tym również pracodawca, który zainwestował w zatrudnienie i przeszkolenie tej osoby. Niektórzy pracownicy z ASD w ogóle nie potrzebują wsparcia, wielu może pracować samodzielnie po wstępnym okresie bezpośredniego wsparcia, inni z kolei potrzebują stałej lub okresowej pomocy.

Przełożony osoby z ASD może ocenić potrzebny jej poziom wsparcia, jeśli na przestrzeni kilku dni poświęci odpowiednią ilość czasu na obserwację i rozmowę. Powinien wziąć pod uwagę potrzeby pracownika w zakresie rozwijania kompetencji, takich jak umiejętność zarządzania czasem, ale również kompetencji społecznych.

 
racjonalne adaptacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
sobota, 23 lipca 2011 22:40

„Racjonalne adaptacje” to przemyślane działania, mające na celu zaprojektowanie miejsca pracy w sposób redukujący lub usuwający poważne niedogodności, przeszkadzające niepełnosprawnemu pracownikowi lub osobie starającej się o pracę.

Racjonalne adaptacje, które mogą być szczególnie przydatne dla pracowników z ASD są zazwyczaj łatwe do wprowadzenia i rzadko wiążą się z większymi kosztami. Należą do nich:

 • przydzielenie części obowiązków osoby niepełnosprawnej innemu pracownikowi (np. zwolnienie osoby z ASD z obowiązku prowadzenia rozmów telefonicznych – w zamian można przydzielić jej część obowiązków innych osób, np. prace związane z segregowaniem)
 • zezwolenie na nieobecność w pracy ze względu na rehabilitację, badania lekarskie lub terapię
 • prowadzenie lub organizowanie szkoleń dla osoby niepełnosprawnej
 • zmodyfikowanie sposobów testowania umiejętności
 • zaoferowanie superwizji (np. trenera lub asystenta pracy)
 • dostosowanie godzin pracy (np. jeśli podróżowanie w godzinach szczytu jest stresujące dla osoby niepełnosprawnej)
 • przeniesienie osoby niepełnosprawnej na inne nieobsadzone stanowisko
 • zmiana miejsca wykonywania pracy (np. jeśli dana osoba źle znosi długie dojazdy środkami komunikacji miejskiej)
 • odpowiednie przystosowanie miejsca pracy – zazwyczaj potrzebne jest miejsce spokojne, w jak najmniejszym gronie współpracowników