Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 318
dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych
We have 32 guests online Home dla pracodawcy korzyści finansowe dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych
dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 18:24

Szczegółowe regulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych zamieszczone są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [k1] (Dz.U.10.214.1407 j. t. z późn. zm.).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno uprawnienie pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługują również dodatkowe uprawnienia, dotyczące w szczególności czasu pracy i dodatkowego urlopu. Podkreślić jednak należy, że zmiany prawne zmierzają do zrównania czasu pracy osób niepełnosprawnych i od początku 2012 roku nawet osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności obowiązywać będzie normalny, 8 godzinny dzień i 40 godzinny tydzień pracy, a jego skrócenie odpowiednio do 7 i 35 godzin może nastąpić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.