Konferencja w Czechach z udziałem pracowników Fundacji SYNAPSIS Drukuj

25 października 2013 w Pradze odbyła się konferencja dotycząca kwestii zatrudnienia osób z ASD pod hasłem „Poszukuję pracy. Jak instytucje publiczne mogą mi w tym pomóc? Jaka jest moja rola w tym procesie?”. Organizatorem konferencji była czeska organizacja APLA Praha, zajmująca się pomaganiem osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Celami konferencji było przedstawienie czeskiego systemu pomocy w poszukiwaniu pracy dla osób z ASD oraz wymiana doświadczeń związanych z rynkiem pracy pomiędzy osobami z zespołem Aspergera z Czech, Polski, Słowacji oraz Włoch. Przedstawicielami Fundacji SYNAPSIS byli: Katarzyna Matynia i Angelika Łasocha, których rolą było przedstawienie polskich rozwiązań przy wspieraniu zatrudnienia osób z ASD oraz podopieczny Fundacji SYNAPSIS Jacek Pietrzak, występujący w charakterze rzecznika osób z ASD (ang. self-advocate), który opowiedział o kwestiach związanych z poszukiwaniem pracy przez osoby z zespołem Aspergera.

Konferencja podzielona była na dwie części. Pierwsza dotyczyła wsparcia w poszukiwaniu pracy udzielanego przez instytucje państwowe. Na konferencji obecna była przedstawicielka czeskiego Urzędu Pracy, która opowiedziała o formach pomocy w zatrudnianiu osób z ASD i odpowiadała na pytania obecnych tam osób zainteresowanych takim wsparciem. Następnie Katarzyna Matynia przedstawiła prezentację dotyczącą mechanizmów wspieranego zatrudniania osób z ASD w Polsce, a także omówiła dokonania Fundacji SYNAPSIS w tej dziedzinie.

Druga część konferencji poświęcona była możliwościom zwiększenia swoich szans na rynku pracy przez same osoby z ASD. Odbyły się trzy prezentacje, podczas których osoby z zespołem Aspergera pochodzące ze Słowacji, Włoch oraz Czech opowiedziały o swoich doświadczeniach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, a także z samą pracą.

Poprzedzająca prezentacje dyskusja umożliwiła wymianę doświadczeń związanych z poszukiwaniem zatrudnienia oraz sposobami zwiększania swojej wartości na rynku pracy przez osoby z ASD. Uczestnicy dyskusji przedstawili pokrótce swoją drogę do znalezienia pracy.

Była to już druga konferencja organizowana w tym roku przez APLA Praha w ramach projektu „Together we can manage” z udziałem przedstawicieli Fundacji SYNAPSIS. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do dalszej wymiany doświadczeń pomiędzy obydwiema organizacjami, a także pomiędzy uczestnikami działań tych organizacji.

Autorem notatki jest Jacek Pietrzak.