Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 318
why is the project necessary?
We have 88 guests online Home project dlaczego powstał?
why is the project necessary? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 19:09

Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie ok. 30 000 osób z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder), z czego ok. 10 000 stanowią osoby dorosłe. Ze względu na ich trudności związane z komunikowaniem się i funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz przystosowaniem się do nowych miejsc i sytuacji, grupa ta dotknięta jest w dużej mierze problemem wykluczenia społecznego.

Według deklaracji Parlamentu Europejskiego z 1996 r. osoby z ASD mają prawo m.in. do zatrudnienia i szkoleń dostosowanych do ich możliwości oraz uzyskania dochodu wystarczającego do zaspokojenia ich życiowych potrzeb.

Wiele osób z ASD posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej, niektórzy z nich (tzw. wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem lub z zespołem Aspergera) są w stanie podjąć skomplikowaną pracę (np. w sektorze IT), jednak polski rynek pracy wciąż jest dla nich niedostępny.

Obecnie nie istnieje w Polsce system wsparcia dla osób z ASD mający na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy zawodowej. Brakuje:

  • oferty edukacyjnej w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych, dostosowanej do ich potrzeb
  • kompleksowego i stale dostępnego systemu doradztwa
  • treningów i kursów mających na celu dostosowanie ich umiejętności do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy
  • wsparcia psychologicznego dla osób z ASD

Potencjalni pracodawcy nie są przygotowani do zatrudniania osób z ASD, głównie z powodu zbyt małej wiedzy na temat autyzmu i potencjalnych korzyści wynikających z ich zatrudnienia. Nie wykorzystuje się również specyficznego potencjału osób z ASD, na który składa się szereg cech cenionych przez pracodawców, takich jak ponadprzeciętna cierpliwość, przywiązywanie uwagi do szczegółów, umiejętność identyfikowania błędów, zdolności techniczne i informatyczne, etc.

W efekcie przeważająca większość osób z ASD jest długotrwale nieaktywna zawodowo, pozostając w domu lub w zakładach opiekuńczych, dotyczy to również tych osób, które są w pełni zdolne i zmotywowane do podjęcia pracy.

Jak dotąd tak niewiele osób z ASD w skali kraju podjęło pracę na otwartym rynku, że dotychczasowe doświadczenia są jednostkowe i fragmentaryczne. Według danych dotyczących podejmowania aktywności zawodowej w zależności od postawionej diagnozy, na 248 dorosłych osób z ASD (badanych w roku 2009 w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie osób z autyzmem"), jedynie 4 osoby podjęły pracę zawodową, co stanowi ok. 1.6% wszystkich badanych, przy czym wszystkie te osoby miały postawioną diagnozę zespołu Aspergera. Jeśli chodzi o placówki zatrudniające osoby z autyzmem w Polsce, najwięcej (24 osoby) zatrudnia specjalistyczny zakład aktywności zawodowej - Pracownia Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS.

Kluczem do poprawy sytuacji jest znalezienie skutecznych narzędzi edukacji osób z ASD i doradztwa dla pracodawców, a następnie dróg wprowadzania osób z ASD na rynek pracy jako wartościowych i atrakcyjnych pracowników.

Ponieważ żadna z polskich organizacji nie ma jeszcze doświadczenia w tym zakresie, Fundacja SYNAPSIS stworzyła partnerstwo z 2 organizacjami z UE, które posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie skutecznego wprowadzania osób z ASD na rynek pracy.

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 21:04