Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 318
działania
We have 83 guests online Home project działania
działania PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 19:11

Planowany projekt jest projektem pilotażowym, zostanie nim objęta grupa 10 osób z ASD.

W ramach projektu planowana jest ścisła współpraca z zagranicznymi partnerami, przedsiębiorcami, samorządami oraz innymi organizacjami zajmującymi się tematyką zatrudnienia osób z autyzmem w województwie mazowieckim. W trakcie realizacji projektu planujemy:

  • badania opinii nt. planowanych działań wśród osób z ASD, pracodawców oraz przedstawicieli NGO,
  • opracowanie wstępnej wersji modelu innowacyjnych rozwiązań wspierania zatrudnienia, wypracowanych we współpracy z partnerami oraz strategii jego wdrażania,
  • przeszkolenie uczestników projektu (osoby z ASD) w pracowni biurowej i IT, przygotowującej do wykonywania zawodu, wraz z odpowiednim wsparciem psychologicznym, doradztwem zawodowym, konsultacjami oraz job coachingiem,
  • warsztaty dla przedsiębiorców nt. korzyści wynikających z zatrudniania osób z ASD,
  • staże w przedsiębiorstwach dla osób z ASD,
  • opracowanie finalnej wersji modelu innowacyjnych rozwiązań wspierania zatrudnienia, w tym publikacji na ten temat, która będzie podstawą wdrażania opracowanego modelu do głównego nurtu polityki.

Ponadto, w wyniku projektu powstanie szereg materiałów promocyjno-informacyjnych, które przyczynią się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat idei projektu.

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 21:03