Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 318
partnerzy
We have 75 guests online Home project partnerzy
partnerzy PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 19:15

W Projekcie Partnerami Fundacji SYNAPSIS są:

w kwestiach merytorycznych:

w kwestiach związanych z biznesem:

w kwestiach związanych z upowszechnianiem:

Partnerzy wnoszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji projektu w Polsce.

Last Updated on Thursday, 09 February 2012 09:00
 
Specialist People Foundation PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 20:03

Specialist People Foundation to duńska organizacja typu non-profit, której wizją jest zapobieganie w wymiarze międzynarodowym wykluczeniu społecznemu osób z ASD, zwanych przez nich „Specjalistami" (ang. Specialist People), poprzez dążenie do stworzenia dla nich miliona miejsc pracy na całym świecie.

Specialist People Foundation jest właścicielem 100% udziałów firmy Specialisterne zajmującej się testowaniem oprogramowania dla takich firm, jak Microsoft czy Siemens. Firma powstała w 2004 roku i od początku swojego istnienia zatrudnia osoby z ASD. Źródłem sukcesu Specialisterne jest wysoka jakość usług świadczonych przez jej pracowników, z których aż ok. 75% ma diagnozę ASD, i którzy – właśnie ze względu na ich wyjątkowe umiejętności – określani są przez nich mianem Specjalistów.

Rozwiązania SPF ujęte w programie Specialisterne, to zamknięta, efektywna ekonomicznie, pozwalająca na samofinansowanie metoda wprowadzania wysokofunkcjonujących osób z ASD na otwarty rynek pracy (głównie w sektorze IT). Fundacja prowadzi trwającą od 3 do 5 miesięcy indywidualną ocenę każdej z osób ze zdiagnozowanym autyzmem oraz trening, które mają na celu dokładną analizę jej mocnych i słabych stron oraz określenie najodpowiedniejszego miejsca docelowego zatrudnienia.

Logo Specialisterne to dmuchawiec (mniszek lekarski), który uosabia filozofię tej firmy – jest to roślina uznawana przez wiele osób za chwast, choć ma ogromne znaczenie lecznicze w medycynie. Wartość tej rośliny zależy więc od wiedzy posiadanej na jej temat przez ludzi.

Podobnie jest z osobami z ASD, które często postrzegane są przez innych przez pryzmat swojej niepełnosprawności, traktowanej jako coś negatywnego. Specialisterne patrzy na nich inaczej – wydobywając z zestawu cech kojarzonych z ASD wszystko to, co dobre. W efekcie niepełnosprawność staje się czymś pozytywnym, a osoby z ASD – cennym nabytkiem dla pracodawcy, specjalistami, którzy przede wszystkim bardzo dobrze wykonują swoją pracę.

Więcej na ten temat w artykule: The company that turned 'disability' into an asset.

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 20:53
 
National Autistic Society PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 20:06

National Autistic Society to brytyjska organizacja pozarządowa non-profit, działająca na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Jej celem jest przede wszystkim dążenie do poprawy jakości życia osób z autyzmem w Wielkiej Brytanii. Została założona w 1962 roku przez grupę rodziców dzieci z ASD, obecnie liczy ponad 19 000 członków i ma aż 90 filii.

Działania The National Autistic Society są ukierunkowane na osoby z ASD na każdym poziomie funkcjonowania, z różnorodnymi predyspozycjami. NAS zapewnia:

 • informacje, doradztwo, rzecznictwo, szkolenia i wsparcie dla osób z ASD i ich rodzin
 • informacje i szkolenia dla specjalistów w dziedzinach zdrowia, edukacji, etc., pracujących z osobami z ASD i ich rodzinami
 • specjalistyczne wsparcie w zakresie mieszkalnictwa (mieszkań chronionych) i usług dla dorosłych osób z ASD
 • szkoły specjalistyczne i pozaszkolne placówki edukacyjne dla dzieci
 • zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży
 • szkolenia dotyczące zatrudnienia oraz wsparcie i programy społeczne dla osób dorosłych z ASD

W ramach NAS funkcjonuje zespół: Prospects employment consultancy, świadczący usługi w zakresie zatrudnienia i organizacji szkoleń dla osób z ASD, które chcą pracować zawodowo.

Pracownicy Prospects zapewniają im szeroko rozumiane wsparcie: psychologiczne, terapeutyczne, informacyjne, szkoleniowe i coachingowe. Oferują również osobom z ASD profesjonalne doradztwo zawodowe, opracowują dla nich plany rozwoju zawodowego i zapewniają im wsparcie w miejscu pracy.

Prospects prowadzi również szkolenia pracownicze i dla kadr menadżerskich oraz pomaga pracodawcom w procesie rekrutacji i szkoleń dla osób z ASD. Doradza im także co zrobić, żeby zatrzymać pracowników z ASD w miejscu pracy.

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 20:50
 
Akademia Nauki PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 20:08

Akademia Nauki działa od 1998 roku na rynku szkoleń i kursów. Ma 7 oddziałów w 6 miastach Polski, w tym w Warszawie. W swojej ofercie posiada szkolenia miękkie, językowe, pamięciowe, a także szybkiego czytania. Dodatkowo, Akademia świadczy usługi doradztwa z zakresu tworzenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akademia Nauki współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami i instytucjami. Do największych z nich należą między innymi:

 • Biuro Ochrony Rządu
 • Polkomtel (Plus GSM)
 • Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM)

W projekcie Akademia Nauki pełni rolę konsultacyjną i wspiera nas w kontaktach z sektorem biznesu.

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 20:49
 
UNDP Polska PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 20:08

Biuro Projektowe UNDP w Warszawie jest jedną ze 166 jednostek Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na świecie. Zajmuje się wdrażaniem i koordynacją na terenie Polski elementów projektów regionalnych UNDP oraz projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizacyjnie Biuro Projektowe w Warszawie jest częścią Regionalnego Centrum UNDP w Bratysławie.

Działania UNDP w Polsce koncentrują się na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS (Commonwealth of Independent States), którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju.

Projekty realizowane w Polsce:

 • Ekonomia społeczna - Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Celem projektu jest zbudowanie trwałej infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej.
 • CEKIN - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce
 • Centrum badań nad współczesnymi Indiami - celem projektu jest intensyfikacja współpracy akademickiej pomiędzy Polską i Indiami oraz wdrożenie programu studiów magisterskich na temat współczesnych Indii na Uniwersytecie Warszawskim.
 • 4 kroki - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy: przedsiębiorstw społecznych (księgarnio-kawiarni), w których pracować będą uczestnicy projektu.

Biuro UNDP w Polsce koordynuje działania globalnej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact promującej społeczną odpowiedzialność biznesu (www.globalcompact.org.pl). To największa tego typu inicjatywa skupiająca ponad 9 000 firm na całym świecie.

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 20:47
 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 28 December 2011 15:02

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3500 firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbamy o ich wizerunek. Monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości i przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną. Dlaczego warto zostać naszym członkiem i jakie korzyści wynikają ze wspólnego głosu polskich przedsiębiorców? Przekonaj się sam!

Najważniejsze postulaty PKPP Lewiatan to:

 • Niższe i prostsze podatki
 • Niższe koszty pracy
 • Liberalizacja prawa pracy
 • Ograniczenie biurokracji
 • Lepsze prawo gospodarcze
 • Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
 • Tańsze i sprawniejsze państwo
 • Rozwój dialogu społecznego

Jak działamy?

Prawo

Lewiatan skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Od początku istnienia członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali ponad 2000 projektów ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, podatkowego, finansowego, stosunków pracy, ubezpieczeń, prawa branżowego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.

Komisja Trójstronna

PKPP Lewiatan jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych opiniuje tak ważne regulacje gospodarcze, jak budżet, prawo pracy, prawo gospodarcze, a także zgłasza pod obrady Komisji najważniejsze dla jej członków sprawy. Przygotowuje też własne projekty legislacyjne i jest jedyną polską organizacją przedsiębiorców stale obecną w Brukseli.

Ekspertyza

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan stawia na wysoką jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Tworzą ją eksperci biura we współpracy ze specjalistami z firm członkowskich, wspierani przez grono wybitnych specjalistów: ekonomistów, socjologów, prawników, politologów. Nasz zespół ekspertów dokłada wszelkich starań, by działania planowane w ramach prowadzonych przez nas projektów były skutecznie realizowane.

Lewiatan w Brukseli

PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma od 2002 roku stałe biuro w Brukseli. Jego głównym zadaniem jest takie kształtowanie opinii i stanowisk eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim oraz urzędników w Komisji Europejskiej, aby podejmowane przez nich decyzje były jak najkorzystniejsze dla firm, które są członkami Lewiatana i służyły rozwojowi całej gospodarki.

Istotnym elementem wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli jest członkostwo Lewiatana w Konfederacji Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE, który zrzesza 40 organizacji pracodawców z 34 krajów w UE i poza nią, i który jest najsilniejszą organizacją przedsiębiorców w Brukseli. Od lipca 2005 Prezydent Lewiatana jest Wiceprezydentem BUSINESSEUROPE. Działalność Lewiatana w Brukseli wspierają także przedstawiciele konfederacji biorący udział w pracach licznych komitetów i grup doradczych Komisji Europejskiej oraz 2 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Last Updated on Wednesday, 28 December 2011 15:10