Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 318
UNDP Polska
We have 18 guests online Home project partnerzy UNDP Polska
UNDP Polska PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 20:08

Biuro Projektowe UNDP w Warszawie jest jedną ze 166 jednostek Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na świecie. Zajmuje się wdrażaniem i koordynacją na terenie Polski elementów projektów regionalnych UNDP oraz projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizacyjnie Biuro Projektowe w Warszawie jest częścią Regionalnego Centrum UNDP w Bratysławie.

Działania UNDP w Polsce koncentrują się na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS (Commonwealth of Independent States), którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju.

Projekty realizowane w Polsce:

  • Ekonomia społeczna - Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Celem projektu jest zbudowanie trwałej infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej.
  • CEKIN - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce
  • Centrum badań nad współczesnymi Indiami - celem projektu jest intensyfikacja współpracy akademickiej pomiędzy Polską i Indiami oraz wdrożenie programu studiów magisterskich na temat współczesnych Indii na Uniwersytecie Warszawskim.
  • 4 kroki - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy: przedsiębiorstw społecznych (księgarnio-kawiarni), w których pracować będą uczestnicy projektu.

Biuro UNDP w Polsce koordynuje działania globalnej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact promującej społeczną odpowiedzialność biznesu (www.globalcompact.org.pl). To największa tego typu inicjatywa skupiająca ponad 9 000 firm na całym świecie.

Last Updated on Wednesday, 27 July 2011 20:47