Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości  Home zespół Aspergera osoby z zespołem Aspergera - faq
jak je rozpoznać? czy wyglądają inaczej niż wszyscy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:50

Wyglądają tak jak wszyscy, choć są trochę nieśmiali i czasem niezgrabnie się poruszają. Zazwyczaj nie podążają za trendami mody. Jednak ich odmienność uwidocznia się dopiero przy bliższych kontaktach. Osoby z Zespołem Aspergera często rozmawiają nieodpowiednim tonem głosu albo na temat nieadekwatny do sytuacji. Czasami unikają też patrzenia w oczy.

 
czy można im patrzeć w oczy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:51

Tak, chociaż niektóre osoby z Zespołem Aspergera mają trudności z odwzajemnianiem kontaktu wzrokowego, bądź czują się nim skrępowane.

 
czy mają natręctwa i rytuały? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:52

Tak, są one często częścią ich codzienności. Mogą być źródłem problemów, jeśli na przykład wpływają na ich pracę bądź martwią lub irytują kolegów.

 
czy są nadwrażliwe? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:52

Często wykazują nadwrażliwość na dźwięki, smaki, zapachy i obrazy. Bodźce sensoryczne, które większość ludzi potrafi przefiltrować, mogą okazać się obezwładniające dla osoby z Zespołem Aspergera i wpływać negatywnie na jej zdolność do koncentracji.

 
czy są szczególnie uzdolnione? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:53

Podobnie jak w przypadku osób z autyzmem, niektóre osoby z Zespołem Aspergera mają szczególne uzdolnienia. Jednak dotyczy to tylko tzw. sawantów, stanowiących około dziesięciu procent wszystkich osób z Zespołem Aspergera.

 
czy każda zdolna i ekscentryczna osoba ma Zespół Aspergera? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:54

Osoby z Zespołem Aspergera mogą być zdolne i ekscentryczne, nie jest to jednak cecha samego zaburzenia, lecz konkretnych osób. Osoby z Zespołem Aspergera mają różne osobowości i sposoby zachowania, doświadczają też różnych trudności.

 
jakie są specyficzne problemy ich rodzin? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:54

Rodziny te potrzebują wsparcia w zakresie usamodzielniania młodej lub dorosłej osoby z zespołem Aspergera. Większość z tych osób jest w stanie funkcjonować samodzielnie, przy niewielkim wsparciu asystenckim. Dużą rolę mogą spełnić tu usługi specjalistyczne oferowane przez pomoc społeczną.

 
czy w jednej rodzinie może być więcej niż jedno dziecko z Zespołem Aspergera? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:55

Zdarzają się rodziny, w których jest więcej niż jedno dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Częściej jednak u rodzeństwa występują inne całościowe zaburzenia rozwojowe (takie jak dysleksja czy ADHD).

 
czy mogą uczyć się w szkole? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:55

Mogą. Większość osób z Zespołem Aspergera ma przeciętne lub ponadprzeciętne zdolności intelektualne, co oznacza że są w stanie przyswajać program merytoryczny obowiązujący w szkołach masowych.

 
jakiego wsparcia potrzebują w szkole, żeby móc się efektywnie uczyć? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:56

Osoby z Zespołem Aspergera często doświadczają trudności w kontaktach z innymi uczniami i nauczycielami. Potrzebują treningu umiejętności społecznych oraz pomocy asystentów w komunikacji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Ze względu na swoją odmienność często są szykanowani przez kolegów i potrzebują wsparcia i ochrony ze strony wychowawców.

 
czy mogą studiować? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:56

Mogą. Program merytoryczny studiów dla większości osób z Zespołem Aspergera nie stanowi problemu. Mogą one jednak potrzebować wsparcia asystenta w kwestiach organizacyjnych i komunikacji z innymi osobami na uczelni.

 
czy mogą pracować? Jakiego wsparcia potrzebują w pracy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:57

Osoby z Zespołem Aspergera mogą pracować. Charakter tej pracy zależy w dużej mierze od ich zdolności, mocnych stron, motywacji i zainteresowań. Osoby z ZA przywiązują bardzo dużą wagę do szczegółów i zawsze będą postępować zgodnie z zasadami, precyzyjnie trzymając się tego, czego zostały nauczone. Dlatego też często sprawdzają się w zawodach wymagających takich umiejętności i zalet jak: wiarygodność, dokładność, skrupulatność, koncentracja, cierpliwość, czy pamięć do faktów i liczb.

Poziom niezbędnego wsparcia w pracy zależy od stopnia niepełnosprawności i wpływu jaki wywiera ono na ich życie zawodowe. Niektóre z nich nie potrzebują wsparcia w ogóle, wielu może pracować samodzielnie po wstępnym okresie bezpośredniego wsparcia, inni z kolei potrzebują stałej pomocy. Wsparcie może być udzielone przez osoby wewnątrz z firmy lub przez wyspecjalizowanego trenera pracy.

 
czy mogą pracować na wolnym rynku? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:57

Tak. Praca ta musi być jednak zgodna z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Osobom z Zespołem Aspergera najbardziej odpowiadają zawody zawierające elementy rutyny, w których jasno określone są kryteria poprawności wykonania zadań, np. bibliotekarz, korektor, magazynier, statystyk. Gorzej sprawdzają się w zadaniach wymagających szybkiego podejmowania decyzji, wielozadaniowości oraz wysokich umiejętności interpersonalnych np. kasjer, kelner, makler, kontroler lotów, recepcjonista.

 
co się z nimi dzieje, gdy stają się dorosłe? PDF Drukuj Email
Wpisany przez as   
środa, 27 lipca 2011 22:58

Wiele z nich może samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu, czasem również zakładać rodziny. Wiele z nich dowiaduje się o swoim zaburzeniu dopiero w dojrzałym wieku, jako osoby o ustabilizowanej sytuacji życiowej.