Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /plugins/system/jfrouter.php:301) in /plugins/system/jfrouter.php on line 318
faq
We have 52 guests online Home zespół Aspergera osoby z zespołem Aspergera - faq
jak je rozpoznać? czy wyglądają inaczej niż wszyscy? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:50

Wyglądają tak jak wszyscy, choć są trochę nieśmiali i czasem niezgrabnie się poruszają. Zazwyczaj nie podążają za trendami mody. Jednak ich odmienność uwidocznia się dopiero przy bliższych kontaktach. Osoby z Zespołem Aspergera często rozmawiają nieodpowiednim tonem głosu albo na temat nieadekwatny do sytuacji. Czasami unikają też patrzenia w oczy.

 
czy można im patrzeć w oczy? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:51

Tak, chociaż niektóre osoby z Zespołem Aspergera mają trudności z odwzajemnianiem kontaktu wzrokowego, bądź czują się nim skrępowane.

 
czy mają natręctwa i rytuały? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:52

Tak, są one często częścią ich codzienności. Mogą być źródłem problemów, jeśli na przykład wpływają na ich pracę bądź martwią lub irytują kolegów.

 
czy są nadwrażliwe? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:52

Często wykazują nadwrażliwość na dźwięki, smaki, zapachy i obrazy. Bodźce sensoryczne, które większość ludzi potrafi przefiltrować, mogą okazać się obezwładniające dla osoby z Zespołem Aspergera i wpływać negatywnie na jej zdolność do koncentracji.

 
czy są szczególnie uzdolnione? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:53

Podobnie jak w przypadku osób z autyzmem, niektóre osoby z Zespołem Aspergera mają szczególne uzdolnienia. Jednak dotyczy to tylko tzw. sawantów, stanowiących około dziesięciu procent wszystkich osób z Zespołem Aspergera.

 
czy każda zdolna i ekscentryczna osoba ma Zespół Aspergera? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:54

Osoby z Zespołem Aspergera mogą być zdolne i ekscentryczne, nie jest to jednak cecha samego zaburzenia, lecz konkretnych osób. Osoby z Zespołem Aspergera mają różne osobowości i sposoby zachowania, doświadczają też różnych trudności.

 
jakie są specyficzne problemy ich rodzin? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:54

Rodziny te potrzebują wsparcia w zakresie usamodzielniania młodej lub dorosłej osoby z zespołem Aspergera. Większość z tych osób jest w stanie funkcjonować samodzielnie, przy niewielkim wsparciu asystenckim. Dużą rolę mogą spełnić tu usługi specjalistyczne oferowane przez pomoc społeczną.

 
czy w jednej rodzinie może być więcej niż jedno dziecko z Zespołem Aspergera? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:55

Zdarzają się rodziny, w których jest więcej niż jedno dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Częściej jednak u rodzeństwa występują inne całościowe zaburzenia rozwojowe (takie jak dysleksja czy ADHD).

 
czy mogą uczyć się w szkole? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:55

Mogą. Większość osób z Zespołem Aspergera ma przeciętne lub ponadprzeciętne zdolności intelektualne, co oznacza że są w stanie przyswajać program merytoryczny obowiązujący w szkołach masowych.

 
jakiego wsparcia potrzebują w szkole, żeby móc się efektywnie uczyć? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:56

Osoby z Zespołem Aspergera często doświadczają trudności w kontaktach z innymi uczniami i nauczycielami. Potrzebują treningu umiejętności społecznych oraz pomocy asystentów w komunikacji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Ze względu na swoją odmienność często są szykanowani przez kolegów i potrzebują wsparcia i ochrony ze strony wychowawców.

 
czy mogą studiować? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:56

Mogą. Program merytoryczny studiów dla większości osób z Zespołem Aspergera nie stanowi problemu. Mogą one jednak potrzebować wsparcia asystenta w kwestiach organizacyjnych i komunikacji z innymi osobami na uczelni.

 
czy mogą pracować? Jakiego wsparcia potrzebują w pracy? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:57

Osoby z Zespołem Aspergera mogą pracować. Charakter tej pracy zależy w dużej mierze od ich zdolności, mocnych stron, motywacji i zainteresowań. Osoby z ZA przywiązują bardzo dużą wagę do szczegółów i zawsze będą postępować zgodnie z zasadami, precyzyjnie trzymając się tego, czego zostały nauczone. Dlatego też często sprawdzają się w zawodach wymagających takich umiejętności i zalet jak: wiarygodność, dokładność, skrupulatność, koncentracja, cierpliwość, czy pamięć do faktów i liczb.

Poziom niezbędnego wsparcia w pracy zależy od stopnia niepełnosprawności i wpływu jaki wywiera ono na ich życie zawodowe. Niektóre z nich nie potrzebują wsparcia w ogóle, wielu może pracować samodzielnie po wstępnym okresie bezpośredniego wsparcia, inni z kolei potrzebują stałej pomocy. Wsparcie może być udzielone przez osoby wewnątrz z firmy lub przez wyspecjalizowanego trenera pracy.

 
czy mogą pracować na wolnym rynku? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:57

Tak. Praca ta musi być jednak zgodna z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Osobom z Zespołem Aspergera najbardziej odpowiadają zawody zawierające elementy rutyny, w których jasno określone są kryteria poprawności wykonania zadań, np. bibliotekarz, korektor, magazynier, statystyk. Gorzej sprawdzają się w zadaniach wymagających szybkiego podejmowania decyzji, wielozadaniowości oraz wysokich umiejętności interpersonalnych np. kasjer, kelner, makler, kontroler lotów, recepcjonista.

 
co się z nimi dzieje, gdy stają się dorosłe? PDF Print E-mail
Written by as   
Wednesday, 27 July 2011 22:58

Wiele z nich może samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu, czasem również zakładać rodziny. Wiele z nich dowiaduje się o swoim zaburzeniu dopiero w dojrzałym wieku, jako osoby o ustabilizowanej sytuacji życiowej.